Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Hộp đựng: Tần suất

12tháng ba6 giờ chiều9:00 tốiHộp đựng: Tần suấtJambox: Frequenzia | Tejano Music

chi tiết sự kiện

Hộp đựng: Tần suất
Tejano Music
Sunday, March 12
6-9 PM
2971 S Hwy 161 Grand Prairie, TX 75052

Kỳ nghỉ xuân tại EpicCentral | 8 – 19 tháng 3

Đây sẽ là một Kỳ nghỉ Xuân “hoành tráng” năm nay tại EpicCentral ở Grand Prairie!

Thời gian

(Sunday) 6:00 pm - 9:00 pm(GMT-05:00)

Vị trí

Hộp đựng mứt

2971 S Hwy 161 Grand Prairie, TX 75052