Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

Có buồng thu âm lớn, cách âm Bàn trộn âm Neve 5088.